Soutěž 2014 – Letní tvoření Na Spirále

Začíná léto, prázdniny a my vyhlašujeme v pořadí už šestý ročník zákaznické soutěže
Letní tvoření Na Spirále
Tvořte z našich korálků, pochlubte se na webu a vyhrajte!

Podmínky soutěže

  1. Soutěžící vytvoří vlastní šperk (doplněk, výrobek – cokoliv) z korálků, komponent, případně i z jiného materiálu. Velikost, tvar a forma výtvoru nejsou nijak určeny nebo omezeny.
  2. Alespoň jeden z dílů, z nichž je výrobek vytvořen, byl nakoupen v internetovém obchodě Na Spirále (tj. má zde svoji produktovou stránku) a je v době přihlášení do soutěže v prodeji.
  3. Fotografii (případně fotografie) výtvoru společně s popiskou umístí soutěžící na libovolnou, veřejně dostupnou webovou stránku. Umístění není dále specifikováno, může se jednat o jakékoliv osobní stránky, blog, diskusní fórum, internetový hobby magazín, aukční web, e-shop, atd. Celý obsah stránky, na níž je fotografie umístěna, musí vyhovovat platným zákonům ČR.
  4. Fotografie je doprovázena textovou popiskou, jež obsahuje tento text: “Letní tvoření Na Spirále”.
  5. Text popisující fotografii výrobku dále musí obsahovat funkční hypertextové odkazy (linky) na stránky s díly, které byly nakoupeny Na Spirále (viz bod 2). Přesný text HTML odkazu ke zkopírování nalezne soutěžící ve spodní části stránky s detailem každého produktu.
  6. Adresu stránky s fotografií (URL) zašle soutěžící na email soutez@naspirale.cz do 30. 9. 2014 (termín nebudeme prodlužovat).
  7. Soutěžící nemůže přihlásit výrobek, s nímž se zúčastnil jiné soutěže (výjimkou nejsou ani soutěže, kde nejde o výhry, ale o prestiž).
  8. Letos máme jednu poměrně významnou změnu – jeden soutěžící smí do soutěže přihlásit pouze jeden výrobek.

Omezení počtu přihlášených výrobků neděláme proto, abychom snížili náročnost soutěže – právě naopak. Úroveň soutěže je už tradičně vysoká, ale tím, že jsme doposud měli povolené maximálně tři výrobky, to zvýhodnilo “velké šičky” :-) – které se tím často živí a mají čas a příležitost takové výrobky vytvořit. Často se stává, že někteří soutěžící tolik vyrobit nestihnou a pošlou jeden či dva (čímž jsou v jisté nevýhodě), nebo pošlou jeden opravdu velký a kvalitní výrobek a doplní jej menšími kousky. Rádi bychom tímto dali šanci i těm, kdo tolik času nemají – v zájmu jistého “zrovnoprávnění” soutěžících prosíme o přihlášení pouze JEDNOHO výrobku. Může jít o sadu, možno poslat více fotografií, ale minimálně jedna fotografie musí obsahovat celou sadu. Při hodnocení budeme přihlížet k více fotografiím, do galerie a vyhlášení však budeme vybírat pouze jednu. Soustřeďte se proto spíš na kvalitu a ne kvantitu :-)

Pokud nebude přihlášený výrobek splňovat některou z výše uvedených podmínek, neznamená to automaticky okamžité odmítnutí — soutěžící bude nejprve vyzván, aby náležitosti doplnil. O úspěšném přihlášení výrobku do soutěže bude soutěžící informován. Odkazy na vítězné výrobky budou zveřejněny na stránkách NaSpirale.info.

Upozornění

Do soutěže jsou přijímány pouze WEBOVÉ ADRESY stránek s fotografiemi, NIKOLIV VÝROBKY samotné. Výrobek omylem zaslaný poštou nebude hodnocen a nebude soutěžícímu automaticky vrácen (lze samozřejmě domluvit zaslání zpět na vlastní náklady soutěžícího).

Za “veřejně dostupné stránky” jsou považovány stránky, na jejichž přístup NENÍ vyžadováno přihlášení (heslem, apod). Mějte toto na paměti, pokud umisťujete fotografie svých výrobků v rámci sociálních sítí nebo na uzavřených diskusních fórech, atd.

Vždy respektujte pravidla provozovatele, na jehož stránkách uveřejňujete fotografie svých výrobků. Například přihlášky obsahující prokliky na výrobky na Fler.cz nejsou akceptovány, protože nejsou v souladu s těmito pravidly. Fler je prodejní server, který neumožňuje umisťování prokliků směrem ven — jsou považovány za reklamu, která není přípustná.

Pokud bude vaše přihláška akceptována, bude považována za definitivní (jsou možné úpravy ve smyslu doplnění funkčnosti odkazů a podobně, náhrada jedné přihlášky druhou a výměna jednoho výrobku za druhý nebude akceptována).

S přihláškami nespěchejte – čas odeslání přihlášky není podstatný, stačí vše stihnout do termínu uzávěrky.

Hodnocení a další informace

Výrobky přihlášené do soutěže budou posouzeny týmem zaměstnanců a spolupracovníků obchodu Na Spirále. Soutěžní příspěvky budou hodnotit:

Hodnocena bude zejména originalita, kvalita provedení, název, celkový estetický dojem. Kvalita fotografie není určující, je ale třeba mít na paměti, že dobrý výtvor nejlépe vynikne na dobré fotografii.

Při hodnocení zohledňujeme také, zda jsou přihlášené výrobky vaším originálním nápadem nebo jde o šperk zhotovený podle návodu. Výrobky podle návodů přihlásit můžete, ale originály mají díky vyššímu podílu práce autora větší šance.

Jak můžete posoudit z přehledu předchozích ročníků, úroveň soutěže je opravdu vysoká. Pro nás je rostoucí úroveň soutěže velká radost a pro vás – doufáme – motivace.

Ceny

Nejlepší tři soutěžící budou odměněni:


VÍTĚZNÉ VÝROBKY soutěže 2013

VÍTĚZNÉ VÝROBKY soutěže 2012

VÍTĚZNÉ VÝROBKY soutěže 2011

VÍTĚZNÉ VÝROBKY soutěže 2010

VÍTĚZNÉ VÝROBKY soutěže 2009

Bohužel, někteří soutěžící výrobky přihlášené v předchozích ročnících z webu stáhli, na část soutěžních prací se tak můžete podívat jen díky našim zálohám (proklik již není funkční).
Fotografie soutěžních prací z roku 2009 zálohovány nejsou, vidět tak můžete jen jejich část.